Политика за събиране и съхранение на личните данни

Сдружение Мрежа на Млади Таланти – България е сдружение с нестопанска цел с адрес на регистрация ул. Сан Стефано 17, София. Координати за контакт с организацията: sofia.pitchbootcamp@gmail.com

Информация, която получаваме за Вас

Всички лични данни се обработват, съхраняват и използват от „Сдружение Мрежа на Младите Таланти – България“ в съответствие с приложимия български ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент. Сдружението поема отговорността за опазване неприкосновеността на доброволно предоставените лични данни и информация.

Онлайн форма

При попълване на онлайн форма за регистрация за Pitch Bootcamp или друго събитие, провеждано от Сдружение Мрежа на Младите Таланти – България , ние ще обработим информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които: Вашето име, фамилия, дата на раждане, телефон, електронен адрес, образование, трудов опит, езици, които влaдеете, био и допълнителната информация, която сте включили в онлайн формулярите ни. Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация.

Бисквитки

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение).  Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на уебсайта на Mрежа на Младите Таланти – България като например страниците, които посещавате или уебсайта от който идвате. Те ни помагат да подобрим функционалността на уебсайта, да разберем от какво се интересувате и за целите на google analytics и статистика от сайта.

Можем да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права. Сдружение Мрежа на Младите Таланти – България ще обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Как събираме информация за Вас?

Сдружение Мрежа на Младите Таланти e организация с нестопанска цел и администратор на лични данни по отношение на изпратените от Вас и обработвани от нас данни.

Предоставяне на лична информация директно от Вас

Има определенни данни, които са необходими на Сдружение Мрежа на Младите Таланти, които ни позволяват да предложим тясно специализирана услуга, включваща предложение за работа или други кариерни възможности, които биха могли да представляват интерес за Вас. Можем да се сдобием с информация за Вас по един от следните начини:

 • Като попълните регистрационната форма за Pitch Bootcamp или друго събитие, организирано от Мрежа на Младите Таланти – България
 • Попълване на форма за обратна връзка
 • Ако изпратите видео интервю или участвате в такова
 • Ако изпратите автобиографията си по имейл или друг комуникационен канал с цел конкретна работна позиция или с цел търсене на работа (без да е конкретна позицията)
 • Когато се регистрирате, за да получавате електронния ни бюлетин, за да Ви го изпращаме, докато не се отпишете
 • Свързвайки се с Мрежа на Младите Таланти – България по имейл, телефон или чрез някоя от социалните мрежи – LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и други комуникационни канали.

Предоставяне на лична информация чрез трети организации/компании:

Бихме могли да събираме Вашите лични данни и индиректно – чрез публично достъпни източници или чрез трети организации, на които Вие сте дали разрешение да споделя Вашите данните с нас ( Мрежа на Младите Таланти – България).

Защо събираме и обработваме личните Ви данни?

Ние събираме, обработваме, съхраняавме и използваме Вашата лична информация и данни с цел да промотираме личностните и професионалните Ви възможности и качества, да потърсим работна позиция подходяща за Вас или да Ви свържем с контакт, който ще Ви е полезен в кариерен или личностен план. Като обобщение ние обработваме  Вашата лична информация и данни за следните цели:

 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на сдружението;
 • За да Ви свържем с потенциален работодател или контакт, който ще Ви е полезен с оглед кариерно или личностно развитие;

За колко време съхраняваме  личните Ви данни

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност според изискванията на закона.

Регистрационни данни (име, имейл адрес, телефон), свързани с регистрация за бюлетина ни съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна. Информация от регистрационна форма, автобиографии, файлове, снимки или други документи и информация, до 1 година след провеждане на “Pitch Bootcamp” или друго събитие, организирано от Мрежа на Младите Таланти – България  или когато ни информирате да ги изтрием.

Разкриване на информация пред трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат споделени с компаниите и партньорите участници в Pitch Bootcamp или друго събитие, организирано от Мрежа на Младите Таланти – България, при изричното Ви съгласие, посочено в регистрационната форма.

Методи за отписване

За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на имейл или ако искате  да получите допълнителна информация относно начина, по който използваме Вашите лични данни, моля свържете се с нас на sofia.pitchbootcamp@gmail.com