„Какви умения да изградя днес, за да съм успешен утре?“ В търсене на отговора

ibm-skills

Споделено от мениджъри в Прокюърмънт отдела* на Ай Би Ем България

В Ай Би Ем имаме традиция да помагаме, наемаме, обучаваме и развиваме млади хора, чиито първи досег до работната среда се случва именно при нас. През 12те години на съществуването на Прокюърмънт центъра ни в България тук са започвали кариерите си десетки студенти без предходен опит, а повечето сме все още тук – на глобални позиции, с ръководни отговорности или трансформиращи начина, по който компанията работи.

Пътят на всеки един е различен, но неяснотата относно бъдещите планове в първите месеци след започване на работа е обща черта. Въпросът „Какви умения да изградя днес, за да съм успешен утре“ – макар и изненадващо – е постоянна тема дори и за изградени професионалисти.

В търсене на отговора на въпроса за ключовите умения, мениджърите от Прокюрмънт центъра на IBM събраха основните непреходни изисквания, на които държат, когато търсят кандидати за своите екипи:

  • Отворен подход в комуникацията с хора с различни от нашата гледни точки

Гъвкавостта да изслушваш аргументите на чуждата гледна точка, да отсейваш силните и слаби страни на едно предложение, е огромно предимство. Опитът ни сочи, че именно дискусиите с участници с разнородни мнения създават най-креативните идеи и най-успешните стратегии.

  • Умение за водене на ефективни преговори

Умението за водене на ефективни преговори за достигане до най-изгодните цени и условия за нашите клиенти, е ключово за успеха на всяка сделка, с която се занимаваме. В Прокюърмънт обучаваме всеки колега на различни техники за воденето на преговори и стратегии, които да помогнат да се достигне до успех.

  • Умение да използваш данните, с които разполагаш за вземане на решения

Това е умението да разчиташ данни, за да взимаш обосновани решения – финансови, технически или стратегически, е демонстрация на професионален подход в работата.

  • Иновативен подход към решението на ежедневни предизвикателства

Това, което ние търсим у нашите колеги е иновативен подход и смелост да предложат и доведат до край идеи, различни от традиционните. Ай Би Ем и Прокюърмънт в частност, се трансформират постоянно. Стремежът да работим по-умно и да използваме технологиите с изкуствен интелект за улесняването на ежедневните ни задачи, определят бъдещето на нашия отдел. Всеки работещ тук осъзнава значимостта на трансформативното мислене.

  • Постоянен стремеж да научиш нещо ново, да се развиваш и предизвикваш

Инвестицията в изграждането на уменията на всеки един човек е преди всичко негова собствена отговорност. Ние вярваме в силата на това да излезеш извън зоната си на комфорт, за да израстнеш като професионалист.

Много от тези умения са универсални и биха могли да помогнат на всеки търсещ успешен старт на кариерата си било то в нашата компания или в други сфери.

Набавянето им изисква фокус и целеустременост, постоянно желание да се учиш и да се изграждаш като личност.

Няма по-добър момент от сегашния, за да започнеш!

*Прокюърмънт отделът на Ай Би Ем България е частта от компанията, която се занимава с подбора, преговорите и оценяването на оферти на доставчици за предоставяне на стоки и услуги за Ай Би Ем или наши клиенти при минимален бизнес и правен риск.